Logo

CABECERAProtecció de dades


Les dades de caràcter personal que es pogueren demanar directament a través de la present seu electrònica de l'interessat seran tractats de forma confidencial i inclosos en el corresponent fitxer.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que realitza la present seu electrònica i estaran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

El tractament de les seues dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'entitat, per al compliment de missions realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits, així com quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment, que haurà de ser prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa.

Les dades personals proporcionats es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que es demanen i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les que poden estar les comunicacions a altres Administracions Públiques, interessats en els procediments relacionats amb la reclamacions presentades.

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments que de les seues dades que es duen a terme. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant de dita l'organisme responsable de la dita seu electrònica.

Esta entitat contempla els requisits de seguretat establits en l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica aprovat per Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.Torna


PIE DE PAGINA

Corts Valencianes. Sant Llorenç, 4. Valéncia (València/valencia). Tel: 963 876 100.